Yeni Üyelik
 • * E-Posta :
  Bu adrese aktivasyon e-postası iletilecektir.
 • * Kullanıcı Adı : Kullanıcı adınız yapacağınız yorumlarda kullanılacaktır.
 • * Şifre : En az 6 karakter olmalı.
 • * Şifre (Onay) :
 • Üyelik sözleşmesini onaylayınız.
 • üye ol
facebook ile bağlan

YASAL UYARI

Aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen sitemizi kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

SİTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu "Üyelik Sözleşmesi" Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. tarafından belirlenecek şartlarda üyeliğini gerçekleştirecek ve giriş şifresine sahip olacak Üye tarafından, tüm içerik hakları Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.'ye ait olan web sitesinin ve bu alan adına bağlı alt alan adlı sitelerin, sitede yer alan bilgilerin, metinlerin, verilerin, görsel verilerin, her türlü linkin, bağlantıların, sunulan hizmetin ve her türlü içeriğin kullanım koşullarını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

Üye iş bu "Üyelik Sözleşmesi'ni" web sitesinin bulunduğu dijital ortamda elektronik olarak onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme'nin yürürlüğe girdiğini, Sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, anladığını, onayladığını ve web sitesinde yer alan Kullanım Koşulları'nın işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. Tanımlar

İşbu Sözleşme metninde,

Şirket : İşbu Sözleşme' ye taraf olan ve internet sitesinin sahibi olan Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.'yi;
İçerik : Şirket tarafından münhasıran belirlenerek Site'ye yüklenen ve üçüncü kişilerin erişimine sunulan münhasıran Şirket tarafından belirlenecek reklamlar ve her türlü görsel-işitsel eserler bütününü;
Site : Tüm hakları Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.'ye ait olan ve Şirket tarafından belirlenerek, üçüncü kişilerin erişimine sunulacak olan İçerik'in yer aldığı/alacağı web sitesini;
Sözleşme : İşbu Üyelik Sözleşmesini;
Üye : Şirket tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz sağlayarak ve işbu Sözleşme'yi kabul ederek Site'ye üye olan, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile Site'ye giriş yapabilen, web sitesini, alt siteleri kullanan ve İçerik'ten yararlanan, işbu Sözleşme'nin tarafı olan kişi/kişileri ;

ifade etmektedir.

2. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri:

2.1. Site'ye üye olmak isteyen gerçek kişiler, işbu Sözleşme'nin şartlarını dikkatlice okuduklarını; üyelik bilgilerini kendilerine ait olarak gerçeğe uygun, eksiksiz ve gerektiği gibi doldurarak ve Site'de yer alan "kabul" butonunu işaretleyerek Sözleşme'de yer alan şartları tamamen kabul etiklerini ve Site'ye üyeliklerini gerçekleştirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.2. Üye, Site'ye kayıt için vermiş olduğu bütün kişisel bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; Şirket'in bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin Şirket tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Üye oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; Şirket'in kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile siteye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin Şirket tarafından saklanmasına, depolanmasına, yedeklenmesine, silinmesine, kayıt altına alınmasına, kontrol edilmesine yönelik "Turkuvaz Medya Grubu Üyeliği Aydınlatma Metni" uyarınca bilgilendirildiğini kabul eder.

2.4. Üye'nin kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi Üye'ye özeldir ve Üye bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir; aynı elektronik posta adresi ile iki farklı üyelik yapılamaz. Üye, Site'yi sadece kişisel amaçla ve Şirket'in verdiği yetki ve sınırlar ile amacına uygun olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye Site'ye üyeliğini ve işbu Sözleşme'den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez.

2.5. Üye, Site'den alacağı hizmeti yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, Site'de belirtilen kullanım koşullarına ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını ve Site'ye giriş dahil bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İçerik'e erişmek dahil Site'de gerçekleştireceği bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de, söz konusu kullanımı engelleyeceğini ve/veya Şirket'e ihbar edeceğini; işbu maddede yer alan taahhütlerine aykırı hareket etmesi halinde Şirket'in işbu Sözleşme'yi derhal, ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın tazminatsız olarak feshedebileceğini; böyle bir durumda üyeliğinin son bulacağını ve Şirket'in her türlü zararını tazmin etme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Üye, Şirket'in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılımına, veritabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, müdahalelerde bulunamaz; Site'yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Şirket'in hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. Bu kapsamda Üye, hiçbir şekilde Site'nin işleyişini aksatmayacağını ya da aksatmaya teşebbüs etmeyeceğini, Site'nin bağlantı, işleyiş, cihaz ve unsurlarına, verilerine zarar vermeyeceğini; Şirket ve bağlantılı veya yetkili kişilerce kullanılan program ve bağlantılarla ilgili olarak mevcut kod, şifre ve verileri kullanım amacı dışında değiştiremeyeceğini, kopyalamayacağını, paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7. Üye, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu; Site'ye erişmekte kullandığı ve hizmetlerden yararlandığı bilgisayar, telefon vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini de sağlamak zorunda olduğunu; bu hususta gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Site'ye bağlantı nedeniyle Üye'nin kendi bilgisayarı, telefonu ve kişisel verilerinin ve üyelik bilgilerinin korunması hususunda, tüm sorumluluk Üye'ye aittir.

2.8. Üye hiçbir şekilde Site'yi, sunulan hizmeti kullanarak Şirket'e diğer kullanıcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer yasal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri işlemeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Üye'nin kendisine ait olacaktır.

3. Şirket'in Hak ve Yükümlülükleri:

3.1. Şirket, Site ve İçerik üzerinde hak sahibidir. Site'nin ve/veya İçerik'in Şirket tarafından sağlanacak koşullar dâhilinde Üye tarafından kullanılması, Üye'ye Site'nin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez.

3.2. Şirket'in, Site'de ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3. Site'nin ve hizmetin kullanımın sınırını ve şeklini, üyelik şekillerini ve Üye'nin faydalanabileceği hizmetleri Şirket'in uygun gördüğü şekilde, Üye'nin muvafakati aranmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir. Şirket Site'nin tamamı veya bir bölümünü, belirli bazı hizmetleri veya hizmetlerin tamamının kullanımını ileride ücretli hale getirebilir. Üye'nin bir hizmetten daha önce yararlanmış olması, tekrar aynı hizmetten aynı şartlarla faydalanacağı anlamına gelmemektedir. Şirket'in, Site'ye erişimin ve Site'deki hizmetlerden Üye'nin yararlanmasının sürekli, kesintisiz olacağı, Site'nin ve erişimin güvenli ve hatasız olacağı veya hizmetlerin (kalitesinin) aynı şartlarla olacağı yönünde bir taahhüdü bulunmamaktadır.

3.4. Şirket gerekli gördüğünde hiçbir süre sınırlaması olmadan Site'nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket'in Üye'ye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3.5. Şirket, Üye'nin Site'yi kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, varsa mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği şekilde ve uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Üye, yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve Şirket'en hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Üye'nin meydana getirdiği ve varsa sohbet sırasında yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği/yükleyeceği yazı, mesaj, işaretlerin tamamını veya bir bölümünü tanıtım, duyuru amacı ile yayınlama ve/veya Site içerisinde Şirket tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar/üyeler tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilinde olup, bu hallerde Üye, Şirket'en telif ve benzeri hiçbir ücret, hak, alacak talep etmeyecektir. Şirket Üyeler'in bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılabilecektir. Buradaki amaç, Site'nin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve Şirket'i geliştirmektir.

4. Fikri ve Sınai Haklar:

4.1. Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri (Şirket'in hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü çalışmalar) ve her türlü İçerik, marka, logo, knowhow? vb. her yasal mevzuattan kaynaklı hakları Şirket'e aittir veya Şirket tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Üye, Site'de yer alan metinleri, görüntüleri, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeleri, ara yüz? kısacası İçerik'in tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya Şirket'e ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri Site'den kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Üye, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, İçerik'i Site'ye ve/veya Şirket'e/ İçerik'in yasal mevzuat uyarınca hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Site'den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz; iş bu madde de belirtilen eylemleri gerçekleştiremez.

4.2. Üye, madde 4.1'de yer alan taahhütlerine aykırı davranarak üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin Şirket tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini; ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Şirket'in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Şirket'in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Fesih:

5.1. Şirket dilediği zaman sebep göstermeksizin, işbu Sözleşme uyarınca Üye'ye verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları kalıcı veya geçici durdurabilir; hizmeti ve Site'yi ve İçerik'i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Üye ile yapılmış olan işbu Sözleşme' yi, Kullanım Koşulları'nı sona erdirebilir veya değiştirebilir.

5.2. Üye, Sözleşme'nin ve/ veya eki olan Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Şirket gerekli müdahalelerde bulunma, üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama, üyeliğe son verme hakkına sahiptir. Üye işbu Sözleşme'ye aykırı davranması halinde, Şirket'in maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği Şirket tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden gerek Şirket'e karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumlu olacaktır.

6. Diğer Hususlar:

6.1. Üye, işbu Sözleşme'den kaynaklanan hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Şirket, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir.

6.2. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme'nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

6.3. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.4. Şirket, ödeme esnasında Üye tarafından girilen kredi kartı bilgilerini sistemde kayıtlı olarak tutmayacaktır.

7. Şirket'in Ticari, Teknik Kayıtlarının Geçerliliği ve Bağlayıcılığı:

Üye, Sözleşme'den ve Site'nin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda Şirket'in defter, kayıtları, mikrofilm ve Site kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin HMK madde 193 anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Uygulanacak Hukuk:

İşbu Sözleşme'nin yorumlanmasında, uygulanmasında ve Üye ile Şirket arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

9. Tebligat Adresleri:

9.1. Şirket Üyeler'den Üyelik işlemleri için peşinen elektronik posta adreslerini istememektedir. Ancak Üyeler'in bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

9.2. Üye, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Şirket ise elektronik postasında yaptığı değişikliği derhal Site'de yayınlanacağını, Üye ise iş bu değişikliği takip edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Yine Şirket kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Şirket tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

10. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

Sözleşme'nin uygulanmasından ve/veya Şirket tarafından Üye'ye verilecek hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

11. Yürürlük:

11.1. Üye, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, anladığını, Sözleşme koşularına uygun davranacağını ve Sözleşme'yi Şirket'in kurduğu sistem ile dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye' nin, kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra "Üyelik Sözleşmesi"ni okudum ve kabul ediyorum" yazılı kutuyu işaretleyip, onaylaması ile birlikte kabul beyanı Şirket kayıtlarına geçmiş olup, bu anda Sözleşme kurulmuş ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Sözleşme koşullarını kabul ederek üyeliğini gerçekleştiren kişiler daha sonra koşulların geçersiz olduğunu, Sözleşme'yi kabul etmediklerini iddia edemezler

11.2. Üye, Sözleşme'nin güncel halini her zaman Site'de bulabilir ve meydana getirilen güncellemeleri okuyabilir. Şirket gerekli görür ise Üye'nin onayına sunarak, Site'den ve Şirket tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanabilmesi için Üye'nin Sözleşme şartlarındaki değişiklikleri ilgili butonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylaması isteyecektir. Üye, Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmek zorundadır ve değişiklikleri bilmediğini ileri sürerek Taraflar arasındaki Sözleşme iradesinin son bulduğunu, Sözleşme'nin yürürlükten kalktığını ileri süremez.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞİKİN İLETİŞİM İZİN METNİ

İşbu metin ile birlikte, paylaşmış olduğunuz isim, soy isim, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü yazılı ve görsel basına ilişkin alışkanlığı-tercih, zevk ve beğeniler, fatura içerikleri, cep telefonu numarası, mail, IP adresi ve ikametgâh adres bilgileri ile kredi kartı bilgileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanması; kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, istatiksel bilgi oluşturulması amacıyla; otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içinde-dışına) aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecek ve aynı amaçlara yönelik olarak; tüm Turkuvaz Medya Grubu ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

(*) Bu kişisel verileriniz satış pazarlama amaçlı tarafınızı bilgilendirme, kişi hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta, kargo yoluyla bildirimlerimizin ve ürünlerinizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, ilgili mevzuat hükümlerine riayet edilerek 3. kişi/kurumlarla paylaşılacaktır. Kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izniniz de rica edilebilecektir. Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.'ye başvurunuzla kişisel verileriniz isteminize göre silinebilir, yok edilebilir veya anonim hale getirilebilir. Bu başvurunuza karşı yasal azami sürede talepleriniz yerine getirilecektir.

(*) Turkuvaz Medya Grup şirketleri hakkında genel bilgiye http://www.turkuvazyayin.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

TURKUVAZ MEDYA GRUP ÜYELİĞİ AYDINLATMA METNİ

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. ("Veri sorumlusu", "Turkuvaz") olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun", "KVKK") ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktayız.

İstihdam ilişkisi kapsamında, tarafınıza tanımlanan hesabınızla "tmgrup.com.tr" adresinden giriş yaptığınız Turkuvaz Medya Grubu sistemleri vasıtasıyla işlenen adınız ve soyadınız, şirket elektronik posta adresiniz, erişim bilginiz, bulunduğunuz birim ile unvanınız, üyelik kapsamında gerçekleştirdiğiniz işlemleriniz; üyelik kaydınızın oluşturulması, hesabınız ile gerçekleştirilen işlemlerin amaçlandığı gibi kullanılmasına yönelik şirket denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması, giriş doğrulamalarının ve yetkilendirmelerinin gerçekleştirilmesi; iş takibine ilişkin insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, çalışan deneyimleri ve çalışan geri-dönüşleri, istatistikleri doğrultusunda yeni iş süreçlerin oluşturulması ve iş süreçlerinin geliştirilmesi; hesabınıza ve gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin hukuki yükümlülüklerimiz uyarınca saklama ve arşiv süreçlerinin oluşturulması amaçları doğrultusunda işlenecektir.

Turkuvaz İnsan Kaynakları departmanı aracılığıyla elde edilen, istihdamınıza ilişkin bilgiler kullanılarak tanımlanan kullanıcı bilgileriniz ile hesabınızı kullanmanız üzerine işlenen kayıtlardan oluşan kişisel verileriniz; KVKK 5. madde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile Turkuvaz'ın meşru menfaatleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz; Turkuvaz Medya Grubu hizmetlerinin sağlanması ve istihdam ilişkisi kapsamındaki yükümlülüklerinizin yerine getirilebilmesi amacıyla Turkuvaz Medya Grubu şirketleri ile; denetçiler, yargı kurumları, resmî kurumlar ile tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz; avukatlara ve yargı süreçlerinde ilgili belgeleri talep etmeyi haiz sair kurumlara ve kanunen öngörülmüş durumlarda resmî kurumlara haklarımızı kullanabilmemiz amaçları ile aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Turkuvaz'a daha önce bildirilen ve Turkuvaz'ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

TURKUVAZ MEDYA GRUP ÜYELİĞİ AYDINLATMA METNİ

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. (?Veri sorumlusu?) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (?Kanun?, ?KVKK?) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktayız.

?uyelik.tmgrup.com.tr? internet sitesi aracılığı ile tarafınıza sunulan üyelik sistemi, tüm Turkuvaz Medya Grubu internet sitelerinde tek bir üyelik ile işlem yapabilmeniz amacıyla oluşturulmuştur; Turkuvaz Medya Grup üyeliği ile ilgili üyelik sisteminin bağlı olduğu, aşağıda logolarını bulabileceğiniz tüm internet sitelerimizde başka bir üyelik hesabı açmanıza gerek kalmaksızın, internet sitelerinden faydalanabilmenizi sağlamaktadır. Turkuvaz Medya Grup üyeliğinin geçerli olduğu internet sitelerimiz aşağıda yer almaktadır.

?uyelik.tmgrup.com.tr? adresinden katıldığınız Turkuvaz Medya Grup üyeliği kapsamında işlenecek olan kullanıcı adınız, şifreniz ve elektronik posta adresiniz, hukuki onaylarınız, üyeliğiniz kapsamında gerçekleştirdiğiniz işlemleriniz; üyelik kaydınızın oluşturulması, kullanıcı adınız ve e-posta adresiniz ile üyeliğinizin belirli olması sağlanarak üyelik onayı için doğrulama yapılması, üyeliğinize yönelik bilgilendirme amaçlı iletişime geçilmesi, üyelik kapsamında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, üyelik aracılığıyla sunulabilecek yeni hizmetlerin oluşturulması, üyeliğinize ilişkin saklama ve arşiv süreçlerinin oluşturulması, gerekli teknik koruma önlemlerinin alınması, Turkuvaz Medya Grubu dahilinde bulunan sitelerde üye profiliniz ile yorum yapılması, anket ve pazar araştırmalarının yapılması ile reklamcılık faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları doğrultusunda işlenecektir.

Üyeliğinizden bağımsız olarak internet sitemizi ziyaretiniz sonucunda işlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnini Sabah'ta bulabilirsiniz.

Kişisel verileriniz otomatik olan yollarla; ?uyelik.tmgrup.com.tr??ta bulunan üyelik formu kullanılarak üyelik kaydınızın oluşturulması, üyeliğiniz sürecinde Turkuvaz Medya Grubu sitelerinin kullanılması aracılığıyla toplanacak ve KVKK 5. madde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile Turkuvaz?ın meşru menfaatleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz; üyeliğiniz sırasında elde edilen bilgilerle sınırlı olmak üzere Turkuvaz Medya Grubu dahilinde bulunan basın ve yayın şirketlerine üyeliğinizi tüm Turkuvaz Medya Grubu internet sitelerinde kullanabilmeniz; denetçiler, yargı kurumları, resmî kurumlar ile tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz; avukatlara ve yargı süreçlerinde ilgili belgeleri talep etmeyi haiz sair kurumlara ve kanunen öngörülmüş durumlarda resmî kurumlara haklarımızı kullanabilmemiz amaçları ile aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.